back to homepage
Cymraeg Cymraeg   English English    
Welcome to the Pontarddulias Male Choir website   

 

 » Cartref
 » Siop Ar-lein
 » Rhoddion
 » Hanes y Cr
 » Gorchestion
 » Newyddion
 » Cyngherddau
 » Llyfr Gwestai
 » Aelodaur Cr
 » Noddwyr y Cr
 » Pwysigion
 » Noddwyr Busnes
 » Ffotograffau
 » Dolenni Defnyddiol
 » Adran Aelodau
 » Cysylltu

Gwerthusiad Cyfartalog
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5
» Gwerthuson Gwefan «
Rhifydd Ymwelwyr
7,516,457
Visitors logged since
1st December 2001

 

Croeso i Wefan Cr Meibion Pontarddulais - y cr meibion cystadleuol mwyaf llwyddiannus yng Nghymru. Mae Cr Meibion Pontarddulais hefyd yn enwog ledled y byd, wedi canu mewn sawl gwlad yn Ewrop yn ogystal Chanada ar Unol Daleithiau.

Llun o'r Cr yn perfformio yn Eisteddfod Rhyngwladol Llanelli 2014
Llun wedii gopo gyda chaniatd caredig Lluniau Llwyfan.

Mae Cr Meibion Pontarddulais yn falch o fod wedi ymestyn ei record ac ennill ei chweched fuddugoliaeth ar ddeg yn yr Eisteddfod Genedlaethol, gydar diwethaf yn Llanelli yn 2014.

Hefyd yn 2001 a 2004 enillodd Cr Meibion Pontarddulais y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth y Corau Meibion yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen.

Cynhwysa buddugoliaethau eraill ddeg wobr gyntaf yn Eisteddfod Ceredigion, pump yn Eisteddfod Glowyr Porthcawl a dwywaith yn Eisteddfod Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid.

Cysylltwch ni os hoffech fwcio Cr Meibion Pontarddulais, neu ewch i adran cyngherddau y wefan i weld rhestr o ymrwymiadau sydd wediu cadarnhau..

Aelodau Newydd - Er mwyn cynnal llwyddiant parhaol Cr Meibion Pontarddulais maen hanfodol fod nifer y coryddion yn cael ei gynnal. O ganlyniad rydyn wastad yn hapus i groesawu aelodau newydd o bob oedran. Os oes gennych ddiddordeb mewn canu yna dewch i unrhyw ymarfer - ar gyfer profiad y Bont neu cysylltwch ag , y cr, Lyn Anthony am fwy o wybodaeth. Gallwn sicrhau fod y cr presennol yn cynnwys amrywiaeth o allu lleisiol - does dim angen bod yn Bryn Terfel neun Tom Jones i fod yn aelod o Gr y Bont.

Ymarfer Cr - Yn Ysgol Gynradd Pontarddulais, Stryd James, Pontarddulais, bob nos Lun a nos Fercher rhwng 7pm a 9pm, heblaw am fis Awst a Gwyliau Banc a Chyhoeddus. Croesewir ymwelwyr ond awgrymir eich bod yn gwirio gydar am amrywiadau.

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau ymweld n gwefan. Ymdrechwn iw gadwn ffres ac i gynnwys yr holl newyddion diweddaraf am ein sefydliad. Os hoffech weld rhestr o aelodau presennol Cr Meibion Pontarddulais, ewch i adran Aelodaur Cr.

Gobeithiwn hefyd y byddwch yn cymryd mantais on Llyfr Gwesteion, hyd yn oed os mai ond dweud helo ydych chi neu i roi sgr ir wefan!

 

Let All Men Sing
CD Recording - Let All Men Sing
£12.00

Cyngherddaur dyfodol
 
» 29/09/2017 «
» 04/11/2017 «
» 25/11/2017 «
» 10/12/2017 «
 
Cliciwch ar unrhyw ddyddiad
am ragor o fanylion.