News from the choir

Choir release of New CD


Our latest Cd. Tracks include: Prayer from Lohengrin, Benedictus, Christus Salvator, Bryn Myrddin, On the Streets where You Live, O Nefol Addfwyn Oen, 76 Trombones, Sanctus, Roll Jordan Roll, Heriwn Wynebwn Y Wawr, Ar Hyd y Nos, This is the Moment, Gwinllan a rhoddwyd im gofal, You make me feel so young, Arwelfa, Anthem from Chess, Yr Argwydd yw fy Mugail, You'll never Walk Alone, In Memoriam

 

Other news headlines:

next concert / choir engagements


* postponed * Youth Choir Competition - The Grand Final

Sunday 26th April 2020

* postponed until further notice *

The Great Hall, Swansea University
Sunday 26 April 2020
Doors 2pm
Start 3pm

Côr Y Bont
Cystadleuaeth Corau Ieuenctid Cenedlaethol

Y ROWND DERFYNOL
Y Neuadd Fawr, Prifysgol Abertawe
Dydd Sul 26 Ebrill 2020
Drysau'n Agor 2pm
Yn Dechrau am 3pm

First Prize £1,000 Y Wobr Gyntaf
Winners to appear at our Annual Concert / Enillwyr i ymddangos yn ein Cyngerdd Blynyddol

Second Prize £500 Yr Ail Wobr

Third Prize £250 Y Drydedd Wobr

Presenting / Yn cyflwyno

Mumbles A Cappella
Côr Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin
Côr Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe
Côr Ysgol Gyfun Gŵyr
Islwyn High School Choir
Côr Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt
Merched Plastaf
Côr Ysgol Penglais
Côr Ysgol Plasmawr
Côr Ysgol Y Strade
Côr Ysgol Gymraeg Ystalyfera

"

Are you thinking about joining a choir? Don't wait any longer...