Pontarddulais
Male Choir

Côr Meibion
Pontarddulais

Cymraeg

English

David Last

Cyfeilydd

 

 

 

Mae David wedi perfformio ledled y byd fel cyfarwyddwr cerdd a chyfeilydd, ac mae'n uchel ei barch fel trefnwr, gan gynnwys trefnu ar gyfer cerddorfa. Mae wedi perfformio yn Seland Newydd, Awstralia, UDA, De Affrica, Chile, Ynysoedd Malvinas, yr Ariannin, Cyprus, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Belg, Canada, Sbaen, Gibraltar, Jersey, Iwerddon, y Swistir, y Weriniaeth Tsiec, Slofacia, Awstria, Gwlad Pwyl, Hong Kong ac ar fordaith o gwmpas rhanbarth y Baltig, gan gynnwys perfformiadau yn Nhŷ Opera Sydney a Neuadd Carnegie yn Efrog Newydd.

Ymunodd David â Chôr Meibion Pontarddulais fel prif gyfeilydd yn 2012, wedi cyfeilio i'r côr o'r blaen rhwng 2001 a 2007. Mae wedi cyfeilio i'r côr mewn buddugoliaethau yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen a thair gwaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol Frenhinol. Ef oedd cyfeilydd Côr Meibion Llewod Prydain ac Iwerddon, gan gyfeilio ar y piano a'r organ yn Nhŷ Opera Sydney (2005) ac yn Neuadd y Dref Sydney (2013), yn ogystal ag amrywiaeth o leoliadau ledled y Deyrnas Unedig, Seland Newydd, De Affrica ac Awstralia. Yn 2008 cyfeiliodd i gôr meibion cyfunedig a Bryn Terfel ar y piano a'r organ yn Neuadd Carnegie, Efrog Newydd. Mae wedi cyfeilio hefyd i gorau meibion Orffews Treforys, Cymry Llundain a Wessex; i'r unawdwyr Katherine Jenkins, Beverley Humphreys, Shân Cothi, Sian Hopkins, Anthony Stuart Lloyd a Rebecca Evans; ac, ychydig cyn y Gamp Lawn yn 2005, i dîm rygbi Cymru. Mae wedi gweithio hefyd ochr yn ochr â Dr Haydn James gyda charfan Llewod Prydain ac Iwerddon 2017.

David oedd Cyfarwyddwr Cerdd Côr Meibion Cardiff Arms Park rhwng 2001 a 2016 a chyfarwyddwr cerdd Côr Meibion Dowlais rhwng 2007 a 2012. Mae wedi arwain digwyddiadau corau cyfunedig yn Neuadd Dewi Sant, Canolfan Mileniwm Cymru a Neuadd Symffoni Birmingham; wedi bod yn gyfrifol am dri chant o gerddorion o wyth gwlad wahanol ar gyfer chwe pherfformiad o flaen cynulleidfaoedd o hyd at 20,000 yn Festival Interceltique Lorient; ac wedi arwain yn fyw ar BBC Grandstand, yn Stadiwm y Mileniwm ac ar y Champs Élysées. Mae wedi arwain Hayley Westenra, Peter Karrie, Max Boyce, Band Cory a Sinfonia Cymru, ond yn anffodus, nid ar yr un pryd.

David yw Arweinydd Cwrs y Celfyddydau Perfformio ym Mhrifysgol Swydd Gaerloyw ac mae'n darlithio mewn llais a theatr gerdd, yn ogystal â bod yn gyfarwyddwr cerdd eu perfformiadau. Mae wedi cyfansoddi nifer o sioeau cerdd cyfan ar ben ei drefniannau a threfniannau cerddorfaol niferus.

 

Pobl Bwysig Iawn y Côr

Yr Ysgrifennydd, Côr Meibion Pontarddulais

53 Stryd Woodville, Pontarddulais, Abertawe SA4 8SH, Cymru, Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn: +44 (0) 1792 884279

E-bost: secretary@pontarddulaismalechoir.com

 

Elusen Gofrestredig Rhif. 244197

English

Cymraeg