back to homepage
Cymraeg Cymraeg   English English    
Welcome to the Pontarddulias Male Choir website   

 

 » Cartref
 » Siop Ar-lein
 » Rhoddion
 » Hanes y Cr
 » Gorchestion
 » Newyddion
 » Cyngherddau
 » Llyfr Gwestai
 » Aelodaur Cr
 » Noddwyr y Cr
 » Pwysigion
 » Noddwyr Busnes
 » Ffotograffau
 » Dolenni Defnyddiol
 » Adran Aelodau
 » Cysylltu

Gwerthusiad Cyfartalog
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5
» Gwerthuson Gwefan «
Rhifydd Ymwelwyr
7,516,481
Visitors logged since
1st December 2001

 

Yn sydyn fore Sadwrn 2 Awst 2003, bu farw Noel Davies yn ei gartref ym Mhontybrenin, Gorseinon yn saithdeg pum mlwydd oed.

Yn ei angladd ddydd Llun 11 Awst adlewyrchwyd y parch mawr tuag ato mewn cylchoedd canu corawl trwy bresenoldeb cynrychiolwyr o gorau niferus dros Gymru gyfan.

Clywir son am eiconau canu corawl Cymru dros y blynyddoedd, megis John H Davies (Treorci), Ivor Sims (Orffiws Treforys) ac Arthur Duggan (Pendyrus). Haedda Noel Davies ei le ochr yn ochr r mawrion yma.

Gwelir ei golled yn fawr, nid yn unig gan ei ffrindiau niferus, ai fois yn y Bont, ond ym myd canu corau meibion yn gyffredinol.

Cyhoeddodd Noel Davies ei fwriad i ymddeol fel arweinydd Cr Meibion Pontarddulais yn 2002, ar l 41 o flynyddoedd wrth y llyw. Roedd yn wr uchel ei barch ym myd canu corau meibion yng Nghymru. Arwydd oi enw da oedd y gwahoddiadau a gawsai i arwain a beirniadu. Yn ystod ei yrfa bun arwain corau meibion unedig yn Neuadd Albert Llundain, Cymanfa Ganu Gogledd America, a chymanfa ganur Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith. Roedd yn aelod or Orsedd ac fei hanrhydeddwyd gydar MBE am ei gyfraniad i ganu corawl. Addysgwyd ef yn Ysgol Ramadeg y Bechgyn, Tregwyr a Choleg Y Drindod, Caerfyrddin. Bun Brifathro Ysgol Gynradd Cila, Abertawe, cyn ei ymddeoliad.

Wrth gyhoeddi ei fwriad i ymddeol fel y Cyfarwyddwr Cerdd dywedodd Mr Davies, "Bur penderfyniad hwn yn un or rhai anoddaf i mi wneud erioed. Cefais 41 o flynyddoedd gydar cr gorau posib. Cawsom lwyddiannau mawr dros y blynyddoedd, a gydar fuddugoliaeth yn Eisteddfod Gydwladol Llangollen yn 2001, teimlaf yr amser yn iawn i drosglwyddor awenau im holynydd."

Sylw olaf Noel ir cr cyn iddynt gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod ar 9 Awst 2003 oedd "Gwnewch hin ddeuddegfed, fechgyn". Rydym yn ymfalcho ein bod wedi ennill y gystadleuaeth am y deuddegfed tro, er anrhydedd I Noel.

Maer dudalen hon er cydnabyddiaeth o ymroddiad Noel ir cr a sylfaenwyd ganddo dros ddeugain o flynyddoedd yn l.

^ brig


 
the late Noel Davies M.B.E
Noel G. Davies MBE