YMUNWCH A NI

Ystyried ymuno â chôr? Peidiwch ag edrych ymhellach na'r Bont!

Rydym bob amser yn chwilio am aelodau newydd, ond nid eich llais yn unig rydym ei eisiau — er mor dda mae'n siŵr y byddai — rydym eich eisiau chi hefyd! Daw ein haelodau o bob cefndir, gyda myfyrwyr, athrawon a nyrsys yn eistedd och yn ochr â chyfreithwyr, crefftwyr a milwyr.

Rydym yn ymarfer bob
nos Lun a nos Ferche
am 7pm-9pm

yn
Ysgol Gynradd Pontarddulais
Stryd James, Pontarddulais SA4 8JD

Mae gennym fywyd cymdeithasol ffyniannus, sy'n cynnwys teithiau cyngerdd dramor ac yn y Deyrnas Unedig. Rydym yn trefnu nosweithiau cymdeithasol hefyd, a sawl afterglow, sef sesiynau canu hamddenol i ddiddanu cwsmeriaid tafarnau lleol, yn enwedig ar ôl cyngherddau.

Darllenwch ein taflen wybodaeth i Aelodau Newydd lsy'n amlygu rhai o'r cwestiynau cyffredin, a ddylai eich helpu i deimlo'n gartrefol os hoffech roi cynnig arni gyda ni.

Ni fydd angen clyweliad arnoch; dim ond prawf llais syml i bennu pa lais o'r côr sydd fwyaf addas i chi.

Roedd llawer o'n haelodau'n ansicr ynghylch ymuno â chôr meibion cyn dod atom, gan feddwl y byddai'n rhy anodd dysgu'r holl ganeuon. Peidiwch â bod ofn! Rydym yn ymfalchïo mewn sicrhau bod aelodau penodol o fewn y côr a fydd yn eich helpu i ymgartrefu'n rhwydd pan fyddwch yn ymuno.

Mae ein haelodau'n deall pryderon aelodau newydd a'r heriau maent yn eu hwynebu, oherwydd maent oll wedi'u profi eu hunain.

Felly peidiwch ag oedi, a chysylltwch â:
Huw Peters
Rhif ffôn: 07874 205723
email: huw_peters@yahoo.com

 

cyngerdd nesaf / ymrwymiadau y côr


2023 Annual Concert, Brangwyn Hall, Swansea

Saturday 25th November 2023

"

Meddwl am ymuno a chôr? Peidiwch a sefyll rhagor...