back to homepage
Cymraeg Cymraeg   English English    
Welcome to the Pontarddulias Male Choir website   

 

 » Cartref
 » Siop Ar-lein
 » Rhoddion
 » Hanes y Cr
 » Gorchestion
 » Newyddion
 » Cyngherddau
 » Llyfr Gwestai
 » Aelodaur Cr
 » Noddwyr y Cr
 » Pwysigion
 » Noddwyr Busnes
 » Ffotograffau
 » Dolenni Defnyddiol
 » Adran Aelodau
 » Cysylltu

Gwerthusiad Cyfartalog
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5
» Gwerthuson Gwefan «
Rhifydd Ymwelwyr
7,516,483
Visitors logged since
1st December 2001

 

Mae'r cr wedi teithio'n helaeth er mwyn rhannu ei gariad at gerddoriaeth ac adlonni cynulleidfaoedd. Tra bod nifer o gyngherddau wedi'u cynnal yn lleol, mae'r cr wedi perfformio cyn belled i ffwrdd Truro yn y de a Perth yn y gogledd ac er mwyn cynnal cydbwysedd, mae Neuadd y Dref Birmingham wedi gweld y cr yn perfformio ar sawl achlysur. Ar bum achlysur mae'r cr wedi rhoi cyngherddau ei hunan yn Neuadd Frenhinol Albert, Llundain, sy'n un o uchafbwyntiau'r cr o ran perfformio yn y DU.

Mae rhan fwyaf o waith y cr ar dreuliau yn unig ar gyfer elusennau, er mai nifer o berfformiadau ar y teledu a'r radio wedi'u comisiynu gan gwmnau teledu a radio lleol a chenedlaethol. Roedd Noel Davies wastad yn mwynhau her newydd fel y dengys gan gyfranogiad y cr wrth wneud y ffilm 'The Wall', a ysgrifennwyd a'i chyfarwyddwyd gan Pink Floyd. Arweiniodd hyn at Roger Waters', cyn-aelod o Pink Floyd, yn rhyddhau albwm a fideo ' Radio Kaos' yn cynnwys perfformiadau gan y cr.

^ brig

Mae'r Cr wedi cael y fraint o berfformio yng nghwmni aelodau o'r Teulu Brenhinol ar sawl achlysur. Yn nathliadau degfed Pen-blwydd Arwisgiad Tywysog Cymru canodd y cr ym mhresenoldeb y Tywysog yng Nghastell Caernarfon.

Cyflawnwyd cyngherddau yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd a Neuadd Albert, Llundain ym mhresenoldeb Mam y Frenhines, Dug a Duges Caint a'r diweddar Diana, Tywysoges Cymru.

^ brig

Ym 1987 canodd y cr yn lansiad yr Awyren Awyrofod Prydeinig BAe, yn Hatfield, Lloegr, yr awyren tawelaf yn y byd.

Bydd y perfformiad o gn Simon a Garfunkel, 'Sound of Silence', a drefnwyd gan Eric Jones, cyn-gyfeilydd a llywydd presennol y cr, yn aros yng nghof y sawl a oedd yn bresennol am nifer o flynyddoedd.

^ brig

Nid yw perfformiadau wedi'u cyfyngu i'r DU yn unig. Hyd yn hyn mae'r cr wedi ymweld Sbaen (2001), Sweden (1996), Canada (1973,77,96), Yr Almaen (1979,80), Portiwgal (1986), Gweriniaeth Iwerddon (1989, 2006) ac UDA (1993, 2007).

Ar y daith i Ganada ym 1996 perfformiodd y cr yn Calgary, Vernon, Victoria, Duncan a Vancouver.

^ brig

Yng Ngorffennaf 1998 cynrychiolodd y cr Gymru yn seremoni agoriadol Cyngres Swyddogion Adfyddin NATO (Cyfundrefn Cytundeb Gogledd Iwerydd).

Roedd Swyddogion Uwch o'r 15 gwlad NATO yn bresennol ynghyd a gwylwyr o ddwyrain Ewrop, Awstralia a De Affrica.

Braint ydoedd i'r cr gael y gwahoddiad i gymryd rhan mewn seremoni sy'n dod i un o wledydd NATO bob 15 mlynedd.

^ brig

Nid yw pellter wedi rhwystro nod y cr o greu cerddoriaeth a diddanu ystod eang o gynulleidfaoedd. Gellir priodoli ei lwyddiant i'r repertoire helaeth y gall y Cyfarwyddwr Cerddorol ddewis ohono.

Cynhwysa'r repertoire gyfansoddiadau litwrgaidd a seciwlar, cerddoriaeth draddodiadol Gymreig a Chymraeg, clasurol ac operatig, yn ogystal chaneuon cyfoes.

^ brig


Brothers Sing on By Eric Jones
Merchandise - Brothers Sing on By Eric Jones
£7.95

Cyngherddaur dyfodol
 
» 29/09/2017 «
» 04/11/2017 «
» 25/11/2017 «
» 10/12/2017 «
 
Cliciwch ar unrhyw ddyddiad
am ragor o fanylion.