back to homepage
Cymraeg Cymraeg   English English    
Welcome to the Pontarddulias Male Choir website   

 

 » Cartref
 » Siop Ar-lein
 » Rhoddion
 » Hanes y Cr
 » Gorchestion
 » Newyddion
 » Cyngherddau
 » Llyfr Gwestai
 » Aelodaur Cr
 » Noddwyr y Cr
 » Pwysigion
 » Noddwyr Busnes
 » Ffotograffau
 » Dolenni Defnyddiol
 » Adran Aelodau
 » Cysylltu

Gwerthusiad Cyfartalog
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5
» Gwerthuson Gwefan «
Rhifydd Ymwelwyr
7,506,044
Visitors logged since
1st December 2001

 

Cr Meibion Pontarddulais - y cr meibion cystadleuol mwyaf llwyddiannus yng Nghymru. Mae Cr Meibion Pontarddulais hefyd yn enwog ledled y byd, wedi canu mewn sawl gwlad yn Ewrop yn ogystal Chanada ar Unol Daleithiau.

Group Photo of Pontarddulais Male Choir

Ym 1960, o dan arweinyddiaeth y diweddar Noel Davies M.B.E. bu Cr Ieuenctid Pontarddulais yn cystadlun llwyddiannus mewn Eisteddfodau Ieuenctid. Yn sydyn roeddent yn rhy hen ir cystadlaethau ieuenctid!

Roedd awch y gwyr ifanc i barhau fel cr yn gryf ac felly ganwyd Cr Meibion Pontarddulais.

Ar y pryd, a hyd heddiw, roedd yna sawl cr sefydledig ac enwog mewn ardal cymharol fach.

Roedd y penderfyniad i gamu i mewn ir fagwrfa o ganu corawl meibion felly yn un dewr a phwysig iawn.

Yn llawn brwdfrydedd a hunan sicrwydd, o dan arweiniad anturiaethus ac egnol y diweddar Noel Davies, felly fe aeth y cr i mewn ir byd Corawl Meibion.

O fewn ychydig fisoedd, oherwydd brwdfrydedd heintus y Cyfarwyddwr Cerddorol ag ymrwymiad yr aelodau, tyfodd y cr i dros 80 o leisiau. Cymhwysodd hyn y cr i ennill y brif statws corawl.

Yn 1963 cystadlodd y cr ifanc yn yr ei Eisteddfod Genedlaethol cyntaf yn Llandudno. Er syndod i nifer o bobl enillodd y cr y gystadleuaeth o flaen nifer o gorau cystadleuol eraill enwog iawn.

Felly y dechreuodd record gystadleuol fwyaf llwyddiannus unrhyw gr yng Nghymru. Maer cr wedi derbyn pedair gwobr gyntaf ar ddeg a dwy ail wobr mewn un ymgais ar bymtheg yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Y mwyaf diweddar oedd Eisteddfod Abertawe yn 2006. Yn ogystal maer cr wedi bod yn fuddugol sawl gwaith yn Eisteddfod hanner-cenedlaethol Ceredigion ac Eisteddfod Glowyr Porthcawl.

Er i aelodaeth y cr godi a gostwng ar hyd y blynyddoedd, nid yw erioed wedi cwympo o dan 100. Maer tm cerddorol ar cr yn haeddu cryn ganmoliaeth felly, yng ngolwg y gystadleuaeth ffyrnig yn lleol gan gorau meibion a diddordebau cerddorol eraill.

Maer aelodaeth yn dod o adran eang or gymuned gan gynnwys diwydiant lleol, llywodraeth leol, y gwasanaethau sifil, gwasanaethau cyhoeddus, yr heddlu ac addysg. Bu nifer or aelodau sydd bellach wedi ymddeol yn gweithio yn y diwydiannu a oedd unwaith yn asgwrn cefn yr ardal h.y. glo, dur, a thunplat.

Mae nifer or cr ieuenctid gwreiddiol yn dal yn llwyr ymroddedig syn enghreifftior parch syn bodoli tuag at y cr ar cyfeillgarwch syn bodoli yn ei rengoedd.

^ brig


Let All Men Sing
CD Recording - Let All Men Sing
£12.00

Cyngherddaur dyfodol
 
» 25/11/2017 «
 
Cliciwch ar unrhyw ddyddiad
am ragor o fanylion.