Pobl Bwysig Iawn y Côr

Eric Jones - Llywydd

Eric Jones

Llywydd
Clive Phillips - Cyfarwyddwr Cerdd

Clive Phillips

Cyfarwyddwr Cerdd
David Last - Cyfeilydd

David Last

Cyfeilydd

 

noddwyr y côr

Mae'r côr yn ddiolchgar i'w holl noddwyr am eu cefnogaeth barhaus.

Os hoffech fod yn noddwr, adnewyddu eich nawdd neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Ysgrifennydd.

cyngerdd nesaf / ymrwymiadau y côr


* postponed * Youth Choir Competition - The Grand Final

Sunday 26th April 2020

* postponed until further notice *

The Great Hall, Swansea University
Sunday 26 April 2020
Doors 2pm
Start 3pm

Côr Y Bont
Cystadleuaeth Corau Ieuenctid Cenedlaethol

Y ROWND DERFYNOL
Y Neuadd Fawr, Prifysgol Abertawe
Dydd Sul 26 Ebrill 2020
Drysau'n Agor 2pm
Yn Dechrau am 3pm

First Prize £1,000 Y Wobr Gyntaf
Winners to appear at our Annual Concert / Enillwyr i ymddangos yn ein Cyngerdd Blynyddol

Second Prize £500 Yr Ail Wobr

Third Prize £250 Y Drydedd Wobr

Presenting / Yn cyflwyno

Mumbles A Cappella
Côr Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin
Côr Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe
Côr Ysgol Gyfun Gŵyr
Islwyn High School Choir
Côr Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt
Merched Plastaf
Côr Ysgol Penglais
Côr Ysgol Plasmawr
Côr Ysgol Y Strade
Côr Ysgol Gymraeg Ystalyfera

"

Meddwl am ymuno a chôr? Peidiwch a sefyll rhagor...