Pobl Bwysig Iawn y Côr

Eric Jones - Llywydd

Eric Jones

Llywydd
Clive Phillips - Cyfarwyddwr Cerdd

Clive Phillips

Cyfarwyddwr Cerdd
David Last - Cyfeilydd

David Last

Cyfeilydd

 

noddwyr y côr

Mae'r côr yn ddiolchgar i'w holl noddwyr am eu cefnogaeth barhaus.

Os hoffech fod yn noddwr, adnewyddu eich nawdd neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Ysgrifennydd.

cyngerdd nesaf / ymrwymiadau y côr


2023 Annual Concert, Brangwyn Hall, Swansea

Saturday 25th November 2023

"

Meddwl am ymuno a chôr? Peidiwch a sefyll rhagor...