Pobl Bwysig Iawn y Côr

Eric Jones - Llywydd

Eric Jones

Llywydd
Clive Phillips - Cyfarwyddwr Cerdd

Clive Phillips

Cyfarwyddwr Cerdd
David Last - Cyfeilydd

David Last

Cyfeilydd

 

noddwyr y côr

Mae'r côr yn ddiolchgar i'w holl noddwyr am eu cefnogaeth barhaus.

Os hoffech fod yn noddwr, adnewyddu eich nawdd neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Ysgrifennydd.

cyngerdd nesaf / ymrwymiadau y côr


Urdd Eisteddfod Carmarthenshire 2021 Appeal

Friday 31st January 2020

In aid of the Appeal for the Urdd Eisteddfod Carmarthenshire 2021

Salem Baptist Church, Llangennech, Swansea
Friday 31st January 2020
Concert starts 7pm
Admission £5.00

featuring
Pontarddulais Male Choir
Llangennech Welsh School Choir
Elin thomas
Evie Williams-Ford
James Oakley

Compere - Garry Owen, BBC

"

Meddwl am ymuno a chôr? Peidiwch a sefyll rhagor...