aelodau'r côr

Tenor ITenor IIBaritoneBass
Andrew BOWEN
Mark BOWEN
Eifion DAVIES
Gareth J DAVIES
Tudor DAVIES
Roy DAVIES
Peter GARRARD
Bryan GRIFFITHS
David GWYNN
John JONES
Ronald JONES
Trevor JONES
Stewart KANGLEY
Richard LEWIS
James McCARRY
Hywel MORGAN
Sid MORGAN
Rohan NICHOLAS
Malcolm PALMER
Richard TOUTT
Arthur WILLIAMS
David WILLIAMS
Lyn ANTHONY
Alan AUSTIN
Howard BERRY
Anthony BOWEN
Gary CHAMBERS
Gwyn DAVIES
Denton DAVIES
John DAVIES MBE J.P.
John DELBRIDGE
David HAMMACOTT
Noah JOHNS
Brian JONES
Michael JONES
Peter JONES
David KEEN
Roger KENYON
Peter MORGAN
Dai MORRIS
David ROBERTS
Kevin ROBERTS
Martin ROBERTS-JONES
Barry WENHAM
David DANIEL
Brendan DAVIES
Gareth DAVIES
Maybery EVANS
Iorwerth EVANS
Andrew HEADON
Gavyn HISCOTT
David HOWARD-WILLIS
Stewart JAMES
Mike JOHN
David JONES
Gareth JONES
Les JONES
Rhidian JONES
Gwyn JONES
Douglas MACKAY
Barry MOORE
Vic MORGAN
David MOUNTFIELD
Ieuan OWEN
Huw PHILPOT
Alun PRICE
Gwynne PRICE
Hywel REES
Emyr REES
Michael RICHARDS
Dewi ROBERTS
Chris TUBB
Wayne TUCKER
David WALL
Dilwyn WILLIAMS
Wil WILLIAMS
John R WILLIAMS
Antony BIDDER
Kenneth BOARD
Tony CROSSMAN
Alun DAVIES
Robert DAVIES
Gary EVANS MBE
Bill GRIFFITHS
Brian HEWITT
William HOBSON
Stephen HONEYMAN
Spencer HOWELL
David JAMES
Darren JENKINS
Glyndwr JOHNSON
Gareth LEWIS
Richard McCAULEY
Robert MORRIS
Clive NORLING
Jeffrey PRANGLE
Graham REES
Keith ROBERTS
John WALTERS
Ken WHEELER
John I WILLIAMS
Stephen WILLIAMS
Ian WILSON


Cyfanswm yr aelodau ar y gofrestr ar hyn o bryd yw 103.

 

Er mwyn cynnal llwyddiant y côr, mae’n bwysig cynnal niferoedd y cantorion. Fel canlyniad rydym bob amser yn hapus i groesawu aelodau newydd o bob oedran.

Os oes gennych ddiddordeb mewn canu, dewch i un o’n hymarferion er mwyn profi’r awyrgylch, neu cysylltwch â’r Ysgrifennydd am ragor o wybodaeth. Gallwch fod yn dawel eich meddwl bod aelodau presennol y côr yn amrywio o ran eu doniau lleisiol.

cyngerdd nesaf / ymrwymiadau y côr


2023 Annual Concert, Brangwyn Hall, Swansea

Saturday 25th November 2023

"

Meddwl am ymuno a chôr? Peidiwch a sefyll rhagor...