aelodau'r côr

Tenor ITenor IIBaritoneBass
Andrew BOWEN
Mark BOWEN
Eifion DAVIES
Gareth J DAVIES
Tudor DAVIES
Roy W. DAVIES
Peter GARRARD
Bryan GRIFFITHS
David GWYNN
John JONES
Ronald JONES
Trevor JONES
Stewart KANGLEY
Richard LEWIS
James McCARRY
Ifor MILES
Hywel MORGAN
Sid MORGAN
Rohan NICHOLAS
Bill NICHOLLS
Mike O'NEILL
Malcolm PALMER
Darren PULLIN
Richard TOUTT
Ben WALKER
Arthur WILLIAMS
David WILLIAMS
Lyn ANTHONY
Howard BERRY
Andrew CARTER
Gary CHAMBERS
Gwyn DAVIES
Denton DAVIES
John DAVIES MBE J.P.
Peter DAVIES
John DELBRIDGE
David HAMMACOTT
Stephen JAMES
Huw JOHN
Brian JONES
Michael JONES
David KEEN
Roger KENYON
Peter MORGAN
Dai MORRIS
Huw PETERS
David ROBERTS
Kevin ROBERTS
Geraint Williams
Richard WILLIAMS
Chris ABBOTT
David DANIEL
David DAVIES
Gareth DAVIES
Maybery EVANS
Iorwerth EVANS
David HOWARD-WILLIS
Mike JOHN
David JONES
Gareth JONES
Les JONES
Rhidian JONES
Gwyn JONES
Douglas MACKAY
Thomas McGILLIVRAY
Barry MOORE
Terence MORGAN
Vic MORGAN
David MOUNTFIELD
Gary NEILL
Ieuan OWEN
Huw PHILPOT
Jeffrey PRANGLE
Alun PRICE
Gwynne PRICE
Hywel REES
Emyr REES
Michael RICHARDS
Dewi ROBERTS
Chris TUBB
Wayne TUCKER
Dilwyn WILLIAMS
Wil WILLIAMS
John R WILLIAMS
Antony BIDDER
Kenneth BOARD
Emyr DANIEL
Cecil DAVIES
Alun DAVIES
Paul Davies
Robert DAVIES
Gary EVANS MBE
Patrick GALLAGHER
Bill GRIFFITHS
Peter GUY
Thomas HILL
William HOBSON
Spencer HOWELL
David JAMES
Glyndwr JOHNSON
Gareth LEWIS
Richard McCAULEY
Robert MORRIS
Graham REES
Keith ROBERTS
John WALTERS
Ken WHEELER
John I WILLIAMS
Ian Wilson


Cyfanswm yr aelodau ar y gofrestr ar hyn o bryd yw 109.

 

Er mwyn cynnal llwyddiant y côr, mae’n bwysig cynnal niferoedd y cantorion. Fel canlyniad rydym bob amser yn hapus i groesawu aelodau newydd o bob oedran.

Os oes gennych ddiddordeb mewn canu, dewch i un o’n hymarferion er mwyn profi’r awyrgylch, neu cysylltwch â’r Ysgrifennydd am ragor o wybodaeth. Gallwch fod yn dawel eich meddwl bod aelodau presennol y côr yn amrywio o ran eu doniau lleisiol.

"

Meddwl am ymuno a chôr? Peidiwch a sefyll rhagor...