cysylltu

Yr Ysgrifennydd,
Côr Meibion Pontarddulais,
2 Llys Castell,
Margam,
Port Talbot
SA13 2UX Cymru,
Y Deyrnas Unedig.

Ffôn: 01656 670436


Elusen Gofrestredig Rhif. 244197

 

Cysylltiadau:

 

Rydym yn ymarfer bob
nos Lun a nos Ferche
am 7pm-9pm

yn
Ysgol Gynradd Pontarddulais
Stryd James, Pontarddulais SA4 8JD

 

Cymdeithasu:

 

cyngerdd nesaf / ymrwymiadau y côr


St Davids' Day Concert

Tuesday 28th February 2023

Ffwrnes Theatre, Llanelli

"

Meddwl am ymuno a chôr? Peidiwch a sefyll rhagor...