Our Concerts / Events

Friday 12th June 2020 - Caersalem Newydd Baptist Chapel, Treboeth
Details coming soon

 

A list of the choirs current engagements:

 
Sunday 26th April 2020- * postponed * Youth Choir Competition - The Grand Final
Tuesday 5th May 2020- Choir Tour to Spain
Friday 12th June 2020- Caersalem Newydd Baptist Chapel, Treboeth
Saturday 28th November 2020- Annual Concert 2019, Brangwyn Hall
Sunday 13th December 2020- Goppa Chapel, Pontarddulais
 

Details of these events can be obtained from the

 

Pontarddulais Male Choir

next concert / choir engagements


* postponed * Youth Choir Competition - The Grand Final

Sunday 26th April 2020

* postponed until further notice *

The Great Hall, Swansea University
Sunday 26 April 2020
Doors 2pm
Start 3pm

Côr Y Bont
Cystadleuaeth Corau Ieuenctid Cenedlaethol

Y ROWND DERFYNOL
Y Neuadd Fawr, Prifysgol Abertawe
Dydd Sul 26 Ebrill 2020
Drysau'n Agor 2pm
Yn Dechrau am 3pm

First Prize £1,000 Y Wobr Gyntaf
Winners to appear at our Annual Concert / Enillwyr i ymddangos yn ein Cyngerdd Blynyddol

Second Prize £500 Yr Ail Wobr

Third Prize £250 Y Drydedd Wobr

Presenting / Yn cyflwyno

Mumbles A Cappella
Côr Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin
Côr Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe
Côr Ysgol Gyfun Gŵyr
Islwyn High School Choir
Côr Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt
Merched Plastaf
Côr Ysgol Penglais
Côr Ysgol Plasmawr
Côr Ysgol Y Strade
Côr Ysgol Gymraeg Ystalyfera

"

Are you thinking about joining a choir? Don't wait any longer...