Pontarddulais
Male Choir

Côr Meibion
Pontarddulais

Cymraeg

English

Clive Phillips

Cyfarwyddwr Cerdd

 

 

 

Yn frodor o Murton ar Benrhyn Gŵyr, ganwyd Clive John Phillips ym 1959 ac fe'i haddysgwyd yn Ysgol Gynradd Llandeilo Ferwallt ac Ysgol Gyfun Tregŵyr. Derbyniodd hyfforddiant cerddoriaeth gan yr Athro John Edmunds LRAM, Brenda Llewellyn LRAM ARCM (piano) a John Morgan Davies LWCMD FTCL LRAM ARCM (organ).

Penodwyd Clive fel cyfeilydd am y tro cyntaf i gôr lleol pan oedd yn 12 oed, ac ym 1977 daeth yn gyfeilydd a dirprwy arweinydd Côr Meibion Llanelli, rôl y bu ynddi tan y daeth yn Gyfarwyddwr Cerdd Côr Meibion Aberafan ym mis Chwefror 1983.

Yn dilyn cyfnod byr fel Cyfarwyddwr Cerdd Cynorthwyol Côr Meibion Dyfnant, penodwyd Clive yn Gyfarwyddwr Cerdd Côr Meibion Porth Tywyn, lle y bu tan y gwahoddodd Noel Davies MBE JP iddo ddod yn gyfeilydd Côr Meibion Pontarddulais, rôl y bu ynddi o 1991 tan 2002, pan benodwyd ef yn Gyfarwyddwr Cerdd.

Am nifer o flynyddoedd, ef oedd cyfarwyddwr cerdd Black Mountain Chorus of Wales, ac ef oedd cyfarwyddwr cerdd sylfaenol Llanelli Musical Players.

Mae Clive wedi arwain cyngherddau mewn nifer o leoliadau ledled y Deyrnas Unedig, gan gynnwys Neuadd Frenhinol Albert yn Llundain, Neuadd y Dref Chelmsford, Neuadd y Dref Rhydychen, Eglwys Gadeiriol Lincoln ac Eglwys Gadeiriol Caerwynt. Mae wedi arwain corau meibion cyfunedig hefyd yng Nghyngerdd Goffa Richard Burton ac yn seremoni agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Abertawe 2006.

Mae wedi cael y fraint hefyd o arwain nifer o fandiau milwrol enwog mewn cyngherddau, gan gynnwys y Llynges Frenhinol, Gwarchodlu'r Alban, Gwarchodlu Coldstream a'r Gwarchodlu Cymreig.

Fel organydd mae wedi gwneud mwy na 30 o recordiadau gyda nifer o wahanol gorau, ac mae wedi chwarae mewn nifer o leoliadau, gan gynnwys Neuadd Frenhinol Albert, Neuadd Frenhinol yr Ŵyl, Neuadd Ganolog Westminster, Eglwys Gadeiriol Cofentri, Neuadd y Dref Birmingham, Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd a Neuadd Brangwyn yn Abertawe. Mae wedi perfformio datganiadau organ mewn amrywiaeth o eglwysi yn ardaloedd Abertawe a Llanelli. Clive oedd yr organydd yng Nghymanfa Ganu Genedlaethol Gogledd America ym 1980, pan y'i cynhaliwyd yn Vancouver.

Fel cyfeilydd mae wedi cyfeilio i nifer o gantorion byd-enwog, gan gynnwys Delme Bryn Jones, Bryn Terfel, Rebecca Evans, ac yn fwy diweddar, Syr Willard White, Jason Howard, Alfie Boe ac Elin Manahan Thomas. Mae hefyd wedi cyfeilio i'r seryddwr nodedig, Patrick Moore, a oedd yn perfformio ei gerddoriaeth seiloffon ei hun mewn cyngerdd yn Neuadd Frenhinol Albert.

Clive yw organydd Capel Tabernacl y Mwmbwls ar hyn o bryd.

Ar 13 Mai 2017 derbyniodd Clive wobr haeddiannol gan Gymdeithas Tregŵyr am wasanaeth neilltuol i'r gymuned, yn bennaf am ei waith gyda chorau ac ym maes cerddoriaeth yn gyffredinol yn yr ardal.

Pobl Bwysig Iawn y Côr

Yr Ysgrifennydd, Côr Meibion Pontarddulais

53 Stryd Woodville, Pontarddulais, Abertawe SA4 8SH, Cymru, Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn: +44 (0) 1792 884279

E-bost: secretary@pontarddulaismalechoir.com

 

Elusen Gofrestredig Rhif. 244197

English

Cymraeg